Overzicht van de software

ATLAN-tec ontwikkelt gestandaardiseerde softwareprodukten. Deze producten worden door Huygen Intelligente Technologie ingezet voor haar projecten. De software is modulair opgezet. Hierdoor, en door de gestandaardiseerde opzet kan snel een toepassing ontwikkeld worden die speciaal voor de klant is aangepast en aan al zijn eisen voldoet. Samen met softwareproducten van de partners Inform GmbH en Dr. Kahlert is een compleet systeem ontstaan voor proces data management, kwaliteitsbewaking en procesoptimalisering. Doordat stelselmatig is uitgegaan van algemene standaarden en standaard gereedschappen is worden oplossingen gerealiseerd tegen zeer lage prijs.

NeuroModel
is software waarmee een procestechnoloog een computermodel van een productieproces kan ontwikkelen om het proces vervolgens te optimaliseren. Het is gebaseerd op kunstmatige neurale netwerken. Omdat ingebouwde wizards zorgen voor data-voorbewerking en configuratie is grote deskundigheid op het gebied van neurale netwerken niet vereist.
GenOpt
is een modelgebaseerde optimalisator die als add-on met NeuroModel is geďntegreerd. GenOpt werkt met een genetisch algoritme. Het kan worden gebruikt om een optimale receptuur voor een productieproces te ontwikkelen waarmee tegen minimale kosten een product wordt gemaakt dat aan de gestelde eisen voldoet.
GenOnLine
is een functie-blok in het blokgeörienteerde simulerings- en besturingsprogramma WinFACT. GenOpt-Online kan on-line optimale parameterinstellingen berekenen aan de hand van neurale of ``first-principle'' procesmodellen.
Prompt
is een gestandaardiseerd proces data management systeem. Het verzamelt en archiveert alle meetgegevens en laboratoriumuitslagen. De structuur van de (Oracle) database in prompt is een model van de structuur van het productieproces zelf. Daardoor is Prompt speciaal geschikt voor kwaliteitsbewaking en procesoptimalisering.
PromptLabor
is een add-on voor Prompt om lab uitslagen in te voeren. Doordat permissies tot schrijven en/of wijzigen nauwkeurig ingesteld kunnen worden, is de integriteit en verifieerbaarheid van de ingevoerde gegevens gewaarborgd.
Titan
is een add-on voor Prompt die ``product tracking'' mogelijk maakt. Zoals alle proces data management systemen labelt Prompt meetgegevens met het tijdstip waarop de meting gedaan is. Titan berekent verblijftijden en andere ``dode tijden'' in het proces, en corrigeert hiervoor. Hierdoor kan bijvoorbeeld van een laboratoriummonster met een druk op de knop worden bepaald aan welke procesomstandigheden het monster onderhevig is geweest.
ADCNet
is een nieuw netwerkconcept voor proces data management en procesbesturing. Het maakt gebruik van algemeen geaccepteerde standaarden. Hierdoor is de gebruiker van ADCNet niet afhankelijk van leveranciers van procesbesturingssystemen, en kan hij procesbesturingssystemen van verschillende leveranciers integreren binnen één superviserend besturingssysteem. De ruggengraat van ADCNet is een ethernetverbinding met TCP/IP, waaraan enerzijds alle procesbesturingssystemen (via een speciale brug), en anderzijds de Prompt database en globale procesbesturingssystemen gekoppeld zijn.
APC Professional
is een universeel, blokgeörienteerd besturings- en simulatie programma van Ingenieursbureau Dr. Kahlert. Het bevat meer dan 400 functieblokken, zodat snel en zonder programmeerwerk een procesbesturing gerealiseerd kan worden. Een met NeuroModel ontwikkeld neuraal netwerk kan als functieblok in Winfact toegepast worden, en Winfact kan binnen ADCNet direct voor procesbesturing ingezet worden.
FuzzyTECH
is het standaard pakket van het Akense INFORM GmbH, voor de ontwikkeling van expertsystemen en besturingen met behulp van fuzzy logic. fuzzyTECH applicaties kunnen als blok binnen Winfact toegepast worden voor procesbesturing.Huygen Intelligente Technologie
Abcoude