Titan \ensuremath{^{\mathrm{tm}}}

ATLAN-tec

Titan is een add-on voor Prompt om het effect van tijdsvertragingen op de verkregen procesgegevens te elimineren. Zoals alle proces data management systemen markeert de Prompt database iedere opgeslagen meetwaarde met het tijdstip waarop de meting gedaan is. Als echter iemand wil achterhalen waarom bijvoorbeeld een bepaald product niet aan de eisen voldoet, dan wil hij weten aan welke procesomstandigheden het materiaal in het product onderhevig is geweest. Ook voor het ontwikkelen van data-gedreven procesmodellen zoals neuromodellen of statistische modellen is dit van essentieel belang. Omdat het uren of zelfs dagen kan vergen om een grondstof om te zetten in product, zijn de tijdens het gereedkomen van het product waargenomen procesomstandigheden niet noodzakelijkerwijs de productomstandigheden die materiaal in dit product ondervonden heeft.

Juist bij continuprocessen is het moeilijk om te achterhalen wanneer het materiaal in een product zich waar bevond. Vaak doorloopt het materiaal een aantal installaties met afwisselend propstroom- en roerreactor-karakteristiek. Bovendien veranderen debieten en vulstanden in reactoren telkens.

Titan kan het beschreven tijdseffect elimineren. Met de druk op een knop kan een procestechnoloog van een laboratoriummonster van alle procesparameters de waarden krijgen die voor het monstermateriaal gelden.

Deze eliminatie van het tijdseffect is mogelijk met Titan en Prompt omdat de Prompt database zodanig is georganiseerd dat een dynamisch stofstroommodel van het proces ontwikkeld kan worden. Prompt bevat van alle onderdelen van de procesinstallatie de hiervoor benodigde informatie (bijvoorbeeld verblijftijdskarakteristieken, tabellen met het verband tussen peil en inhoud, en verbindingen met andere installatieonderdelen).

Wilt u meer informatie of praktijkvoorbeelden? Vul dan het Contactformulier in.


Huygen Intelligente Technologie
Abcoude