Prompt-Labor \ensuremath{^{\mathrm{tm}}}

ATLAN-tec

Prompt-Labor is een eenvoudig te bedienen front-end voor het proces data management systeem Prompt om laboratorium uitslagen in Prompt database in te voeren.


Eenvoudige configuratie

De configuratie gaat als volgt:

De beheerder van de database legt in Prompt vast op welke plaatsen in de proces-installaties de laboratoriummonsters afgenomen zullen worden, en welke analyses het laboratorium op de monsters zal verrichten. Vervolgens geeft de beheerder in de Prompt Client aan de laborant de bevoegdheid (met password beschermd) om de analyseresultaten in te voeren. De laborant en de monster-afnameplaats met de velden voor de analyseresultaten zijn aan elkaar gekoppeld in een zogenaamde correlatiegroep. Deze koppeling bespaart de beheerder veel tijd, omdat hij daardoor de gegevens in één keer ter beschikking heeft.


Gebruik door de laborant

De aan Prompt ten grondslag liggende Oracle database maakt het mogelijk om de bevoegdheid tot schrijven, veranderen of lezen nauwkeurig te delegeren. Dit komt de accuratesse ten goede, waardoor de bruikbaarheid van de gegevens voor bijvoorbeeld modellering verhoogd wordt.

De laborant kan Prompt-Laborstarten en inloggen met naam en password. Hij krijgt dan op het scherm een overzicht van de monsterafnameplaatsen die voor hem van belang zijn. Als hij een van deze plaatsen aanklikt, dan krijgt hij een overzicht van de analyses die de afgelopen dag (of ander geselecteerd tijdsinterval) uitgevoerd zijn op monsters uit deze monsterafnameplaats. Afhankelijk van zijn bevoegdheid kan de laborant de resultaten lezen of veranderen, of nieuwe resultaten toevoegen. Van iedere verandering of toevoeging wordt niet alleen de nieuwe waarde vastgelegd, maar ook wie deze verandering heeft ingevoerd en wanneer en vanaf welke computer dat gebeurd is.

De gebruikersinterface van Prompt-Labor is expres zo eenvoudig mogelijk gehouden om afleiding te vermijden. Voor alle andere functies dan gegevensinvoer kan gebruik gemaakt worden van de normale Prompt Client.


Meer informatie

Wilt u meer informatie? Vul dan het Contactformulier in.


Huygen Intelligente Technologie
Abcoude