GenOnline \ensuremath{^{\mathrm{tm}}}

ATLAN-tec

GenOnline is een on-line optimalisator voor chemische productieprocessen. Hij tast on-line een computer-procesmodel van het productieproces (bijvoorbeeld ontwikkeld met NeuroModel) af en berekent op ieder moment parameterinstellingen waarmee het proces optimaal gevoerd wordt.

GenOnline is gebaseerd op een combinatie van lineair programmeren (LP), genetische algoritmen en een steepest descent optimalisator, zodat de voordelen van alle drie algoritmes optimaal benut kunnen worden. LP en lineaire programmering vinden snel een minimum of maximum, en het genetische algoritme zorgt ervoor dat de optimalisator niet blijft hangen in een locaal optimum.

Om GenOnline te configureren laadt de procestechnoloog een procesmodel in in NeuroModel. Vervolgens configureert de procestechnoloog de ingebouwde off-line genetische optimalisator, en onderzoekt of deze in korte tijd optimale werkpunten kan vinden. Als dat het geval is, legt de procestechnoloog de configuratie vast in een zogenaamd opt bestand.

Om GenOnline aan de procesbesturing te koppelen wordt het als blok in APC Professional ge´mporteerd. APC Professional, een blokge÷rienteerd besturings- en simulatiesysteem, kan aan alle mogelijke procesbesturingssystemen gekoppeld worden, zowel rechtstreeks als via een ethernetverbinding (het zogenaamde ADCNet). APC Professional geeft de huidige waarden van te optimaliseren parameters en aan constraints gerelateerde parameters door aan GenOnline. GenOnline berekent regelmatig optimale parameterinstellingen en geeft deze door aan APC Professional, dat deze parameterinstellingen doorgeeft aan de procesbesturingscomputers.

Wilt u meer informatie? Vul dan het Contactformulier in.Huygen Intelligente Technologie
Abcoude