FuzzyTECH \ensuremath{^{\mbox{\footnotesize\Pisymbol{psy}{226}}}}

Inform GmbH

FuzzyTECH is wereldwijd het meestgebruikte hulpmiddel voor het grafisch ontwikkelen van besturingen met behulp van fuzzy sets. Heuristische regels voor procesbesturing kunnen met fuzzyTECH eenvoudig gemodelleerd worden.

Figuur 1: In fuzzyTECH kunnen besturingsregels eenvoudig in een soort spreadsheet ingevoerd worden. In iedere rij staat een fuzzy regel. In de kolommen Angle en distance staan de premissen van de regel en in kolom Power staat de te nemen regelactie. De regels kunnen een gewichtsfactor krijgen in de kolom DoS.
\includegraphics[width=10cm]{regelsheet.ps.gz}

FuzzyTECH heeft een grafische gebruikersinterface met veel mogelijkheden. Besturingen kunnen grafisch, met de muis geconfigureerd en aangepast worden, zelfs on-line. Een speciaal analysehulpmiddel onderzoekt hoe vaak iedere regel van het systeem ``vuurt''.

Figuur 2: FuzzyTECH heeft allerlei faciliteiten om een ontwikkelde regeling te analyseren. In deze figuur geven driedimensionale grafieken aan hoe invoeren een bepaalde uitvoer besturen als gevolg van de ingevoerde fuzzy regels en de vormen van de lidmaatschapsfuncties.
\includegraphics[width=11cm]{regelvlak.ps.gz}

Naast eigen interfaces voor koppeling aan randapparaten heeft fuzzyTECH een interface voor APC Professional. Daardoor vormt fuzzyTECH samen met APC Professional en NeuroModel een sterk trio met universele mogelijkheden voor geavanceerde besturing van de meest ingewikkelde processen. De regelblokken van APC Professional modelleren de bekende verbanden tussen procesparameters fuzzyTECH de heuristische besturingsregels voor de complexere verbanden, en NeuroModel modelleert complexe verbanden tussen parameters met behulp van beschikbare meetgegevens. Een met deze gereedschappen ontwikkeld besturingssysteem kan via de voor APC Professional beschikbare drivers aangesloten worden op alle in de industrie gebruikte procesbesturingssystemen, hetzij rechtstreeks, hetzij via ADCNet.

Wilt u meer informatie of praktijkvoorbeelden? Vul dan het Contactformulier in.Huygen Intelligente Technologie
Abcoude