Informatie aanvraag formulier

Huygen Intelligente Technologie

Met onderstaand formulier kunt u een demo-CD of brochures bestellen. Items met een asterix (*) moeten ingevuld worden.


Uw gegevens:

Naam:
Straat +nr (postbus):
Postcode, Plaats:
Land:
*E-Mail:
URL:


Demo CD-ROM

Ik wil graag een CD met demo's van NeuroModel, APC Professional en FuzzyTECH ontvangen.


Technologie

Er zijn brochures beschikbaar met meer informatie over de door Atlantec ontwikkelde technologie. Wij sturen u deze informatie graag toe.

ADC Net. Een universele interface kan meer dan 40 verschillende procesbesturingssystemen koppelen aan een netwerk met het TCP/IP protokol. Daardoor kan eenvoudig een fabrieksbreed proces informatie management systeem met optimale procesbesturing gerealiseerd worden.
Neurale netwerken in de industrie. Overzicht van de manieren waarop kunstmatige neurale netwerken het rendement van industriŽle productieprocessen kunnen verhogen.
PROMPT: Technische beschrijving van het Proces Informatie Management Systeem PROMPT. Dit systeem, gebaseerd op ORACLE, functioneert tevens als installatie database en biedt de mogelijkheid om de materieflow te monitoren, zowel in batch als in continuprocessen.
PROMPT-LABOR Technische informatie over dit systeem om lab-uitslagen in de database in te voeren. Door nauwkeurig te specificeren permissies om gegevens in te voeren of te wijzigen is de integriteit van de ingevoerde gegevens maximaal gewaarborgd.
APC professional Grafische, blokgeŲrientieerde besturings- en simulatiesysteem, ontwikkeld door IngenieurbŁro Dr. Kahlert. Het kan ingezet worden voor advanced control, maar ook als eenvoudig besturingssysteem.
APC professional Contronic Interface. Beschrijving van een interface tussen APC professional en het Contronic P-PCS van Hartmann & Braun (zonder ADC Bridge)


Beschrijving van toepassingen

U kunt beschrijvingen van toepassingen van kunstmatige neurale netwerken en proces informatie management systemen aanvragen:
Datamining en Proces Informatie Management. Wat kan bereikt worden met het combineren van data-analyse en proces informatie management?
Receptuur optimaliseren. Bereken met behulp van kunstmatige neurale netwerken een receptuur waarmee u uw product tegen minimale kosten vervaardigt.
Reactiekinetiek en dynamische simulatie. Simuleer dynamisch de reactiekinetiek met behulp van NeuroModel en APC Professional.
FDA validatie van neurale procesmodellen. Hoe kunt u productieprocessen die onder FDA controle staan optimaliseren met neurale netwerk modellen?
Meettechniek en sensoriek met behulp van neurale netwerken. Gebruik neurale netwerken om gegevens te verkrijgen waarvoor de geŽigende methoden te tijdrovend of te kostbaar zouden zijn.
Voorspel energievraag met gegevens uit het verleden.
Optimalisering van polymerisatieprocessen. Optimalisering van de parameters van polymerisatiensreaktoren met behulp van gearchiveerde procesgegevens.
Optimaliseren van meertraps chemieprocessen. Ook van meertraps processen kunnen nauwkeurige neurale netwerk modellen gemaakt worden, die leiden tot aanzienlijke kostenbesparing.
Voorspelling van de temperatuur van rivierwater. Bij het lozen van koelwater in rivieren moet ervoor gezorgd worden dat de thermische belasting bbinnen de gestelde grenzen blijft.
Optimalisering van een luchtreiniger met een Fuzzy-Logic regelaar. Lucht die uit een laboratorium afgevoerd wordt, en waarin telkens andere verontreinigingen zitten, moet worden gezuiverd in een meertraps-installatie.
Haptische sensoren. Neurale netwerken kunnen het (smaak/geur) oordeel van een panel proevers voorspellen.
Snel opstarten van nieuwe installaties met behulp van neurale netwerken
Toepassingsbericht van Celanese. Celanese (Oberhausen, Duitsland) heeft zijn pilotinstallaties voorzien van een proces informatie management systeem met geÔntegreerd neuraal netwerk ontwikkelingssysteem.Paul Huygen
2000-06-21